กรณีศึกษา : การวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Case study : nursing care plan for adult and elderly patients

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786166036855
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-01
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: พี.เค.เค.พริ้นท์ติ้ง
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 90 หน้า, 26 cm. (140 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WY152 อ174ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กระบวนการทางการพยาบาล การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้ใหญ่
กรณีศึกษา : การวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Case study : nursing care plan for adult and elderly patients

อรุณี เฮงยศมาก

ผู้แต่งร่วม

 • สุนันทา ครองยุทธ
 • วิจิตรา กุสุมภ์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026837 - ยืมได้
2 7026838 - ยืมได้
3 7026839 - ยืมได้
4 7026840 - ยืมได้
5 7026841 - ยืมได้
6 7026842 - ยืมได้
7 7026843 - ยืมได้
8 7026844 - ยืมได้
9 7026845 - ยืมได้
10 7026846 - ยืมได้
11 7026847 - ยืมได้
12 7026848 - ยืมได้
13 7026849 - ยืมได้
14 7026850 - ยืมได้
15 7026851 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 0