การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น

 • สถานะ: (2/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789990137491
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-01-21
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: นีโอดิจิตอล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 133 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WB141 ผ261ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การประเมินทางการพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026534 - ยืมได้
2 7026535 - ยืมได้
3 7026536 18 ก.พ. 2024, 15:00 ระหว่างยืม พิชชาภัทร ศิริจารุโรจน์
4 7026537 - ยืมได้
5 7026538 - ยืมได้
6 7026539 - ยืมได้
7 7026540 - ยืมได้
8 7026541 - ยืมได้
9 7026542 9 ก.พ. 2024, 15:00 ระหว่างยืม ลินนาเรศ ไชยคุณ
10 7026543 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 2