นรีเวชวิทยา เล่มที่ 1

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164078031
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-22
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 430 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WP100 ธ221น เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
นรีเวชวิทยา อวัยวะสืบพันธุ์หญิง
นรีเวชวิทยา เล่มที่ 1

ธาริณี แม่นชนะ และคณะ

ผู้แต่งร่วม

 • ณัฐชา พูลเจริญ
 • ชินา โอฬารรัตนพันธ์
 • นลินา ออประยูร
 • ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์
 • ภิญญดา ปัญญาวรานันท์
 • สมสุข สันติเบ็ญจกุล
 • พธู ตัณฑ์ไพโรจน์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026241 - ยืมได้
2 7026242 - ยืมได้
3 7026243 - ยืมได้
4 7026244 - ยืมได้
5 7026245 - ยืมได้
6 7026246 - ยืมได้
7 7026247 - ยืมได้
8 7026248 - ยืมได้
9 7026249 - ยืมได้
10 7026250 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0