การจัดการโครงการอบรมสำหรับผู้สูงอายุ = Training management for the elderly people

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786166033472
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-24
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 325 หน้า, 29 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: WT25 พ252ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การบริหารโครงการ ผู้สูงอายุ -- การอบรม การจัดการโครงการอบรม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026230 - ยืมได้
2 7026820 - ยืมได้
3 7026821 - ยืมได้
4 7026822 - ยืมได้
5 7026823 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 0