พลิกชีวิต จากหายนะ..สู่ความสำเร็จ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169295631
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คลังปัญญา
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 344 หน้า, 19 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: LC: ย. ส16พ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 8000336 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 0