สูตินรีเวชทันยุค = OB-GYN in practice 2022

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164437173
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-10
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 325 หน้า, 26 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WQ100 ส241
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูตินรีเวชทันยุค = OB-GYN in practice 2022

บูรยา พัฒนจินดากุล, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]

ผู้แต่งร่วม

 • ธัชจารีย์ พันธ์ชาลี บุญบวรพงศ์, บรรณาธิการ
 • พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล, บรรณาธิการ
 • สมสิญจน์ เพ็ชรยิ้ม, บรรณาธิการ
 • อรรถพล ใจชื่น, บรรณาธิการ
 • เพียงบุหลัน ยาปาน, บรรณาธิการ
 • ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์, บรรณาธิการ
 • ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026194 - ยืมได้
2 7026195 - ยืมได้
3 7026196 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0