การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163148728
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-25
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 370 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY160 อ251ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ โรคจิต -- การพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026189 - ยืมได้
2 7026190 - ยืมได้
3 7026191 - ยืมได้
4 7026192 - ยืมได้
5 7026193 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0