การพยาบาลทารกแรกเกิด

 • สถานะ: (5/5) ยืมไม่ได้
 • ISBN/ISSN: 9786168212172
 • จำนวนการยืม: 5 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-05
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาคไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 158 หน้า, 26 cm. (260 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ช27ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิด -- การดูแลและสุขวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026179 5 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม พรชิตา อาดำ
2 7026180 15 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม บัณฑิตา วิชา
3 7026181 5 มี.ค. 2024, 16:37 ระหว่างยืม นฤมล ไพรพนาคีรีเลิศ
4 7026182 5 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม วิรัลพัชร สิทธิกรม
5 7026183 6 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กชกร เจริญสุข
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 5