คำศัพท์ - คำย่อ ทางการแพทย์

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741382651
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสืออ้างอิง
 • ครั้งที่พิมพ์: 12
 • สำนักพิมพ์: N P Press Limirted Partnership
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 618 หน้า, 21 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: อ W13 ป172ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
แพทยศาสตร์ -- พจนานุกรม แพทย์ศาสตร์ -- คำศัพท์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026176 - ยืมได้
2 7026177 - ยืมได้
3 7026178 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0