ศัพท์พื้นฐานการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุข

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165727358
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสืออ้างอิง
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สินทวีกิจ พริ้นติ้ง
 • เมืองที่พิมพ์: นครปฐม
 • ลักษณทางกายภาพ: 185 หน้า, 25 cm. (198 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: อ. W15 พ628ศ
 • Tags (หัวเรื่อง):
แพทยศาสตร์ -- ศัพท์บัญญัติ พยาบาลศาสตร์ -- ศัพท์บัญญัติ
ศัพท์พื้นฐานการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุข

พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026173 - ยืมได้
2 7026174 - ยืมได้
3 7026175 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0