ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการทำคลอดปกติ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 48 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2566
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP. WY20.5 ย267ผ
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์ -- วิจัย ผดุงครรภ์ -- วิจัย การคลอด -- วิจัย
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการทำคลอดปกติ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

เยาวลักษณ์ มาก๋า

ผู้แต่งร่วม

 • ประไพศรี กาบมาลา
 • สุปราณี โฆวัชรกุล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3003007 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2023
 • จำนวนการยืม: 0