การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช = Psychiatric nursing practice

 • สถานะ: (1/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165907088
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-24
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 130 หน้า, 29 cm. (190 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ว179ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิต --การพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026148 - ยืมได้
2 7026149 - ยืมได้
3 7026150 - ยืมได้
4 7026151 - ยืมได้
5 7026152 - ยืมได้
6 7026153 - ยืมได้
7 7026154 4 ก.ค. 2023, 16:27 ระหว่างยืม ชนันดา คุ้มวัน
8 7026155 - ยืมได้
9 7026156 - ยืมได้
10 7026157 - ยืมได้
11 7026158 - ยืมได้
12 7026159 - ยืมได้
13 7026160 - ยืมได้
14 7026161 - ยืมได้
15 7026162 - ยืมได้
16 7026163 - ยืมได้
17 7026164 - ยืมได้
18 7026165 - ยืมได้
19 7026166 - ยืมได้
20 7026167 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 1