ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Advances in maternal and fetal medicine

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169120575
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 346 หน้า, 29 cm. (360 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WQ200 ค172
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์ สูติศาสตร์ -- ครรภ์ -- อนามัยแม่และเด็ก
ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Advances in maternal and fetal medicine

วิบูลย์ เรืองชัยนิคม, [และคณะ], บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ธีระภัทร เจริญวิทย์, บรรณาธิการ
 • ทัดทรวง ปุญญทลังค์, บรรณาธิการ
 • จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร, บรรณาธิการ
 • ลัลธพร พัฒนาวิจารย์, บรรณาธิการ
 • ต้องตา นันทโกมล, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025725 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0