ใครปล่อยแก๊ส! รู้จักปัญหาโลกร้อน (จริงๆ) และความหวังในการแก้ไข

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165880534
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 158 หน้า, 19 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: QC903 พ67ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภาวะโลกร้อน การผันแปรของภูมิอากาศ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025469 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0