ระบบทางเดินอาหาร : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

 • สถานะ: (0/6) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165900270
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-11-27
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • เมืองที่พิมพ์: นครปฐม
 • ลักษณทางกายภาพ: 227 หน้า, 29 cm. (290 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WI101 บ248ร
 • Tags (หัวเรื่อง):
ระบบทางเดินอาหาร ระบบย่อยอาหาร
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025162 - ยืมได้
2 7025257 - ยืมได้
3 7025258 - ยืมได้
4 7025259 - ยืมได้
5 7025260 - ยืมได้
6 7025261 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0