แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

 • สถานะ: (0/7) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY150 น287 เล่มที่: 2
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 1011214 - ยืมได้
2 1011215 - ยืมได้
3 1011216 - ยืมได้
4 1011217 - ยืมได้
5 1011218 - ยืมได้
6 1011219 - ยืมได้
7 1011220 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0