ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : การพยาบาลและการจัดการอาการ

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165720151
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-18
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: นีโอพ้อยท์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 206 หน้า, 26 cm. (280 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY164 ก215ผ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไตวายเรื้อรัง -- การรักษา ภาวะแทรกซ้อนโรคไตเรื้อรัง ไตวายเรื้อรัง--การพยาบาล ไต--โรค
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024803 - ยืมได้
2 7024804 - ยืมได้
3 7024805 - ยืมได้
4 7024806 - ยืมได้
5 7024807 - ยืมได้
6 7025371 - ยืมได้
7 7025372 - ยืมได้
8 7025373 - ยืมได้
9 7025374 - ยืมได้
10 7025375 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0