อายุรศาสตร์ทันยุค 2564 = Update in internal medicine 2021

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164435247
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-20
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 537 หน้า, 26 cm. (500 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WB115 อ225
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ทันยุค 2564 = Update in internal medicine 2021

พจมาน พิศาลประภา, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร, บรรณาธิการ
 • สุพจน์ นิ่มอนงค์, บรรณาธิการ
 • อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024755 - ยืมได้
2 7024756 - ยืมได้
3 7024757 - ยืมได้
4 7024758 - ยืมได้
5 7024759 - ยืมได้
6 7024760 - ยืมได้
7 7024761 - ยืมได้
8 7024762 - ยืมได้
9 7024763 - ยืมได้
10 7024764 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0