การศึกษาทางวิทยาการระบาด = Epidemiological studies

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164262201
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-08-01
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ลักษณทางกายภาพ: 231 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WA105 อ221ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ระบาดวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024405 - ยืมได้
2 7024406 - ยืมได้
3 7024407 - ยืมได้
4 7024408 - ยืมได้
5 7024409 - ยืมได้
6 7024410 - ยืมได้
7 7024411 - ยืมได้
8 7024412 - ยืมได้
9 7024413 - ยืมได้
10 7024414 - ยืมได้
11 7024877 - ยืมได้
12 7024878 - ยืมได้
13 7024879 - ยืมได้
14 7024880 - ยืมได้
15 7024881 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0