การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740339571
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-16
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 318 หน้า, 26 cm. (320 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY152 ศ231ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- การดูแล การพยาบาลผู้สูงอายุ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024235 - ยืมได้
2 7024236 - ยืมได้
3 7024237 - ยืมได้
4 7024238 - ยืมได้
5 7024239 - ยืมได้
6 7024240 - ยืมได้
7 7024241 - ยืมได้
8 7024242 - ยืมได้
9 7024243 - ยืมได้
10 7024244 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0