(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบ บริการปฐมภูมิ พ.ศ.2559 - 2569

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161132057
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-12-16
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 76 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: LC: สร. ผ285
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบ บริการปฐมภูมิ พ.ศ.2559 - 2569

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน. คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000248 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0