จดหมายเหตุสุขภาพจิตไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ธันวาคม 2562-ธันวาคม 2563)

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789742969264
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มวารสารและคลังความรู้สุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 227 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: LC: สร. ส289จ
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพจิต โควิด-19 (โรค)
จดหมายเหตุสุขภาพจิตไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ธันวาคม 2562-ธันวาคม 2563)

โสฬวรรณ อินทสิทธิ์ และคณะ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • กลุ่มวารสารและคลังความรู้สุขภาพจิต
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000229 - ยืมได้
2 4000230 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0