10 ทศวรรษ ที่ยั่งยืน...สู่ทศวรรษหน้าที่ท้าทาย

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167829166
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สุภา
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 624 หน้า, 30 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: สร. ส235
10 ทศวรรษ ที่ยั่งยืน...สู่ทศวรรษหน้าที่ท้าทาย

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000151 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0