ประสบการณ์ของพยาบาลชุมชนในการจัดการ การดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = The Experiences of community health nurses in care management for hypertensive older adults

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 58 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY152 ป247ป
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูงอายุ -- การดูแล -- วิจัย
ประสบการณ์ของพยาบาลชุมชนในการจัดการ การดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = The Experiences of community health nurses in care management for hypertensive older adults

ปุลวิชช์ ทองแตง

ผู้แต่งร่วม

 • จันทร์จิรา สีสว่าง
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002989 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0