สมุดภาพประราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 : เล่ม 1 ภาคพระราชพิธี

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165436809
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสืออ้างอิง
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 300 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: อ DS578.32 ส164 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
ราชาภิเษก -- ไทย พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.พระบาทสมเด็จพระ.2495- -- ราชาภิเษก
สมุดภาพประราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 : เล่ม 1 ภาคพระราชพิธี

กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานปลัด. กลองกลาง. กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7022831 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0