ประสิทธิผลโครงการจิตอาสาต่อการพัฒนาทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY18.5 ร17ป
 • Tags (หัวเรื่อง):
โครงการจิตอาสา - - วิจัย
ประสิทธิผลโครงการจิตอาสาต่อการพัฒนาทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

รวมพร มินานนท์

ผู้แต่งร่วม

 • ณัฐปาลิน นิลเป็ง
 • พรรณณิภา ต่อมดวงแก้ว
 • อัญพัชญ์ วิวัฒกมลชัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002307 - ยืมได้
2 3002308 - ยืมได้
3 3002309 - ยืมได้
4 3002310 - ยืมได้
5 3002311 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0