สูติศาสตร์ฉุกเฉิน Emergency obstetrics

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789744017697
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-07-05
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 326 หน้า, 29 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WQ400 ส244
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์
สูติศาสตร์ฉุกเฉิน Emergency obstetrics

ถวัลย์วงศ์ รัตนสิริ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ, บรรณาธิการ
 • ฐิติมา สุนทรสัจ, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021557 - ยืมได้
2 7021558 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0