แนวทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมอย่างสั้นสำหรับผู้เสพสารแอมเฟตามีนอย่างสม่ำเสมอ

 • สถานะ: (0/11) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161116385
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WM270 ณ213น
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 1006082 - ยืมได้
2 1006083 - ยืมได้
3 1006084 - ยืมได้
4 1006085 - ยืมได้
5 1006086 - ยืมได้
6 1006087 - ยืมได้
7 1006088 - ยืมได้
8 1006089 - ยืมได้
9 1006090 - ยืมได้
10 1006091 - ยืมได้
11 1006092 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0