การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162799655
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WY159
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 0000534 - ยืมได้
2 0000535 - ยืมได้
3 0000536 - ยืมได้
4 0000537 - ยืมได้
5 0000538 - ยืมได้
6 0000539 - ยืมได้
7 0000540 - ยืมได้
8 0000541 - ยืมได้
9 0000542 - ยืมได้
10 0000543 - ยืมได้
11 0000544 - ยืมได้
12 0000545 - ยืมได้
13 0000546 - ยืมได้
14 0000547 - ยืมได้
15 0000548 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0