แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2

 • สถานะ: (0/4) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789747787016
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-03-02
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 12
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: สมุทรปราการ
 • ลักษณทางกายภาพ: 504 หน้า, 26 cm. (220 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY101 น287 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล
แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2

อภิญญา เพียรวิจารณ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007777 - ยืมได้
2 7007778 - ยืมได้
3 7007779 - ยืมได้
4 7007780 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0