การจัดการความรู้

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616110789
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 121 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: LC: HD30.2 ว236ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การจัดการความรู้
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008981 - ยืมได้
2 7008982 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0