แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

 • สถานะ: (2/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 174 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY150 น287 เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอายุรศาสตร์--การพยาบาลศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล และกลุ่มพัมนาการศึกษา

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011432 - ยืมได้
2 7011433 30 พ.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม วรางคณา บุญมา
3 7011434 - ยืมได้
4 7011435 - ยืมได้
5 7011943 4 ม.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สายฝน สฤษดิกุล
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 2