แนวทางการจัดระบบสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161116507
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 56 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY26.5 อ216น
 • Tags (หัวเรื่อง):
สารสนเทศทางการพยาบาล
แนวทางการจัดระบบสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล

อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์, และคนอื่นๆ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011418 - ยืมได้
2 7011419 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0