การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 1

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789741958726
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: มหาสารคาม
 • ลักษณทางกายภาพ: 300 หน้า, 21 cm. (269 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ว221ก เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013325 - ยืมได้
2 7013326 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0