สาระทบทวนวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล : เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

 • สถานะ: (1/13) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-08-10
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล ภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ลักษณทางกายภาพ: 161 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WY32 ส226
 • Tags (หัวเรื่อง):
กฎหมายและจรรยาบรรณ -- คำถามและคำตอบ
สาระทบทวนวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล : เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

อัญชลี แก้วสระศรี, และคณะ บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคเหนือ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7013228 - ยืมได้
2 7013229 - ยืมได้
3 7013230 - ยืมได้
4 7013231 - ยืมได้
5 7013232 - ยืมได้
6 7013233 - ยืมได้
7 7013234 - ยืมได้
8 7013235 - ยืมได้
9 7013236 - ยืมได้
10 7013237 - ยืมได้
11 7013238 - ยืมได้
12 7013239 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ปริศนา ยิ่งราษฎร์สุข
13 7023611 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 1