อายุศาสตร์ทันยุค ๒๕๕๕ Update in internal medicine 2012 better outcome with the continuty of care

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616279001
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-09-11
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 349 หน้า, 0 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WB115 อ225
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์
อายุศาสตร์ทันยุค ๒๕๕๕ Update in internal medicine 2012 better outcome with the continuty of care

อภิรดี ศรีวิจิตรกมล, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7009302 - ยืมได้
2 7009303 - ยืมได้
3 7009304 - ยืมได้
4 7009305 - ยืมได้
5 7009306 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0