หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว = Principles of family medicine

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169277408
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป / เวชศาสตร์ครอบครัว
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 188 หน้า, 26 cm. (280 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WB110 ห171
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ครอบครัว
หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว = Principles of family medicine

กฤษณะ สุวรรณภูมิ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016889 - ยืมได้
2 7016890 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0