การดูแลรักษาแผลที่ฉีกขาดจากการคลอดทางช่องคลอด = Management of obstetric laceration at vaginal delivery

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162799068
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-03-26
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 88 หน้า, 26 cm. (120 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WQ415 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์ การคลอด
การดูแลรักษาแผลที่ฉีกขาดจากการคลอดทางช่องคลอด = Management of obstetric laceration at vaginal delivery

วิทยา ถิฐาพันธ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016879 - ยืมได้
2 7016880 - ยืมได้
3 7016881 - ยืมได้
4 7016882 - ยืมได้
5 7016883 24 ต.ค. 2023, 14:36 ระหว่างยืม สุพัตรา สินธุบัว
6 7016884 - ยืมได้
7 7016885 - ยืมได้
8 7016886 - ยืมได้
9 7016887 - ยืมได้
10 7016888 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 1