กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก = Ambulatory medicine of health care service

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162794308
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาการบริบาลผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 369 หน้า, 21 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WB115 ก17
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง ผู้ป่วย - - การดูแล
กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก = Ambulatory medicine of health care service

เด่นหล้า ปาลเดชพงศ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015849 - ยืมได้
2 7015850 - ยืมได้
3 7015851 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0