ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา = Emergency in obstetrics and gynaecology

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162235092
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-10
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 140 หน้า, 26 cm. (150 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WQ240 ภ226
 • Tags (หัวเรื่อง):
นรีเวชวิทยา ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์
ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา = Emergency in obstetrics and gynaecology

ชำนาญ เกียรติพีรกุล, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • รัตนา คำวิลัยศักดิ์, บรรณาธิการ
 • ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7015588 - ยืมได้
2 7015589 - ยืมได้
3 7015590 - ยืมได้
4 7015591 - ยืมได้
5 7015592 - ยืมได้
6 7015593 - ยืมได้
7 7015594 - ยืมได้
8 7015595 - ยืมได้
9 7015596 - ยืมได้
10 7015597 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0