การดูแลรักษาสตรีที่มีภาวะเสื่อมของอวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะ

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162795985
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-08-27
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 268 หน้า, 26 cm. (550 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WP650 จ234ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
นรีเวชวิทยา อวัยวะสืบพันธุ์หญิง ทางเดินปัสสาวะ
การดูแลรักษาสตรีที่มีภาวะเสื่อมของอวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะ

จิตติมา มโนนัย, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014345 - ยืมได้
2 7014425 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0