Pediatric palliative care

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169197263
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-11-12
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 228 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WS205 P371
 • Tags (หัวเรื่อง):
การดูแลขั้นวิกฤต -- ในวัยทารกและวัยเด็ก การรักษาเพื่อบรรเทาอาการ -- ในวัยทารกและวัยเด็ก ผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย
Pediatric palliative care

วินัดดา ปิยะศิลป์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7016247 - ยืมได้
2 7016248 - ยืมได้
3 7016249 - ยืมได้
4 7017107 - ยืมได้
5 7017108 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0