การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974032624
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-10-20
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 216 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WM55 อ17ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้ป่วย - - การให้คำปรึกษา--การแนะแนวสุขภาพ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007493 - ยืมได้
2 7007494 - ยืมได้
3 7007495 - ยืมได้
4 7007496 - ยืมได้
5 7007497 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0