ทีมหมอครอบครัว = Family care team

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161123635
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: สำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 106 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WB110 ท236
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ครอบครัว บริการทางการแพทย์ -- ไทย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ทีมหมอครอบครัว = Family care team

กระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017689 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0