ปัญหาทางอายุศาสตร์ในเวชปฏิบัติ Midical problems in clinical pratices

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974111233
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-11-23
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 589 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WB115 ป213
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์
ปัญหาทางอายุศาสตร์ในเวชปฏิบัติ Midical problems in clinical pratices

วสันต์ สุเมธกุล, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007534 - ยืมได้
2 7007535 - ยืมได้
3 7007536 - ยืมได้
4 7007537 - ยืมได้
5 7007538 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0