การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163982827
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-11-23
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 78 หน้า, 29 cm. (120 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WY115 ร212ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้ป่วยที่บ้าน -- บริการ การเยี่ยมบ้าน
การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

รังสิยา นารินทร์

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์. กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017664 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0