แนวทางการจัดบริการพยาบาล การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161134952
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 156 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WY130 พ212น
 • Tags (หัวเรื่อง):
การปลูกถ่ายอวัยวะ
แนวทางการจัดบริการพยาบาล การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

พัชรี เนียมศรี, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานปลัดกระทรวง. กองการพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017558 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0