อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์ = Symptomatology in general medicine

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162234798
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-06-23
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 510 หน้า, 29 cm. (500 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WB143 อ221
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง การรักษาโรค -- วิชา
อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์ = Symptomatology in general medicine

กาญจนา จันทร์สูง, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ประณิธิ หงสประภาส, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017450 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0