การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1

 • สถานะ: (0/14) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161113902
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-07-10
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 316 หน้า, 26 cm. (260 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ก226 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1

ฉวีวรรณ สัตยธรรม, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7011779 - ยืมได้
2 7011780 - ยืมได้
3 7011781 - ยืมได้
4 7011782 - ยืมได้
5 7011783 - ยืมได้
6 7012461 - ยืมได้
7 7015147 - ยืมได้
8 7015148 - ยืมได้
9 7015149 - ยืมได้
10 7015150 - ยืมได้
11 7015151 - ยืมได้
12 7015152 - ยืมได้
13 7015153 - ยืมได้
14 7021562 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0