การพยาบาลผู้สูงอายุ

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786111100617
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-11-13
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WY152 อ17ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลผู้สูงอายุ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007017 - ยืมได้
2 7007018 - ยืมได้
3 7007019 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ณิชชา ทิพย์วรรณ์
4 7007020 - ยืมได้
5 7007021 - ยืมได้
6 7007022 - ยืมได้
7 7007023 - ยืมได้
8 7007024 - ยืมได้
9 7007025 - ยืมได้
10 7007026 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 1